Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Početna

Dobrodošli

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je osnovana u okviru Susedskog programa Srbija-Bugarska, a svečano je otvorena 25. septembra 2009. godine.
Projekat je finansiran od strane Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAP), a vrednost projekta je 100.000 EUR.
Cilj osnivanja KLER-a jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja,pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Pirot.
Svrha postojanja kancelarije je pružanje informacija svim potencijalnim investitorima tj. prvi kontakt sa investitorima u smislu njihovih zahteva i upita, kontaktiranje sa malim i srednjim preduzecima i pružanje neophodnih informacija početnicima u biznisu kao i svim  gradjanima i drugim zainteresovanim stranama.

Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju  u 2017. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.
Ciljevi programa su: podrška početnicima za otpočinjeanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata; podsticanje zapošljavanja; podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja.Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici , mikro i mala privredna društva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu od 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansira se iz kredita fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1,5 %godišnje uz garanciju banke ili 3 % godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.
Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:dogradnju, rekonstrukciju,adaptaciju,kupovinu opreme,trajna obrtna sredstva.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.
Konkursna dokumentacija i sve informacije mogu se naći na internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs

B2B Susreti Jugoistočne Srbije

Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa još tri agencije (Leskovac, Zaječar i Požarevac) organizovati prve poslovne susrete Jugoistočne Srbije u okviru projekta "B2B susreti Jugoistočne Srbije", a koji finansira Regionalna agencija Srbije. Ovi poslovni susreti će biti održani u Požarevcu 21. februara 2017. godine, a učešće mogu da uzmu privredni subjekti koji posluju u oblasti lake industrije. Napominjem da će uslediti i susreti iz oblasti modne industrije (obuća, tekstil i sl.) u Zaječaru i agrobiznisa (uključujući i prehrambenu industriju) u Leskovcu čiji će datumi biti naknadno određeni. Kao kruna ovog projekta uslediće Sajam preduzetništva u hali Čair u Nišu, 13. aprila 2017. godine, a pravo učešća će imati privredni subjekti koji su učestvovali na B2B susretima.
Učešće na B2B susretima je besplatno, a postoji i organizovani prevoz za prvih 15 prijavljenih učesnika. Takođe, učešće i izlaganje na Sajmu preduzetništva će biti besplatno za one koji su učestvovali na B2B susretima.
Cilj ovih poslovnih susreta je inteziviranje saradnje sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji se nalaze na teritoriji Jugoistočne Srbije. Svaka od agencija učesnika projekta će dovesti privredne subjekte sa svoje teritorije i na taj način omogućiti njihovo poslovno povezivanje sa kolegama iz Jugoistočne Srbije.
Rok za prijavu je 10. februar 2017. godine, a prijavljivanje se vrši putem portala http://b2bsusreti.rs/ .
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 060/56-000-14 i 018/515-447 ili mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu DAR

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu i Regionalna razvojna agencija Jug raspisali su Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu Doprinos akademaca razvoju (DAR).
Opšti cilj projekta DAR je ostvarenje saradnje između Ekonomskog fakulteta i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koja će rezultirati benefitima za obe strane. Studentima se, u okviru nastave na odgovarajućem predmetu, predstavlja neki od problema ili dilema u poslovanju preduzeća, a koje bi oni trebalo da pokušaju da reše, odnosno da predlože moguće ideje. Na taj način, preduzećima se omogućava pristup novim idejama i mogućnostima za unapređenje poslovanja. Takođe, cilj projekta je omogućavanje preduzećima da se upoznaju sa potencijalnim kadrovima, čime se značajno olakšava proces regrutovanja novih zaposlenih u budućnosti.
Za učešće u realizaciji projekta DAR mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave.
Javni poziv je otvoren u periodu od 02. februara do 28. februara 2017. godine, u prolećnom semestru, odnosno u periodu od 01. septembra do 31. septembra 2017. godine, u jesenjem semestru.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog formulara (Obrazac 1) i izjave (Obrazac 2) koji u navedenom periodu treba dostaviti na adresu Ekonomski fakultet, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, 18000 Niš ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Dokumentacija za prijavu se nalazi na sajtu Fakulteta i sajtu RRA Jug, a štampana verzija može se preuzeti na Fakultetu.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 0605600014 ili putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

 

POKRENI SE ZA POSAO

U petak 20. januara 2017.godine u 12 h u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot biće održana prezentacija POKRENI SE ZA POSAO koju realizuje nevladina organizacija ENECA uz podršku kompanije Filip Moris. Konkurs će biti otvoren do 31. januara 2017. godine. Program ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije. Kroz ovaj program ove godine će novih 100 preduzetnika dobiti bespovratna sredstva za kupovinu opreme neophodne za pokretanje ili unapređenje sopstvenog biznisa.
Svi građani sa održivim i kreativnim preduzetničkim idejama imaju mogućnost da prisustvuju prezentaciji i da se prijave na konkurs putem sajta www.pokrenisezaposao.rs

 

Ivestitori još lakše do državnih subvencija

Vlada Srbije spustila je granicu za dobijanje državne pomoći sa 150.000 EUR ulaganja na 100.000 EUR, uz obavezu zapošljavanja najmanje 10 ljudi.
Tako će za svakog novog radnika država investitoru plaćati od 3.000 do 7.000 EUR, u zavisnosti od područja u koje se novac ulaže. Akcenat je stavljen na ulaganje u nerazvijene i devastirane opštine.  Naime onaj ko ulaže u Vlasotincu dobiće 7.000 EUR po radnom mestu, dok u Beogradu samo 3.000 EUR. Osim ovih para, investitori će od države dobiti i pomoć za osnovna sredstva, i to od 10 % do 30 % od uloženog novca. Zapravo oni će pre toga morati da obezbede 25 % od vrednosti ukupnog ulaganja iz sopstvenih izvora.
Uredbom je jasno predviđeno da se sredstva isplaćuju u ratama. Iznos svake rate se sada utvrđuje u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava.

Podsticaj po radnom mestu:

I grupa (stepen razvijenosti iznad rep. proseka)
 3.000 EUR po zaposlenom + 10 % ulaganja u osnovna sredstva
II grupa (stepen razvijenosti od 80 % do 100 % rep. proseka)
 4.000 EUR po zaposlenom + 15% ulaganja u osnovna sredstva
III grupa (stepen razvijenosti od 60 % do 80 % rep. proseka)
5.000 EUR po zaposlenom + 20 % ulaganja u osnovna sredstva
IV grupa (ispod 60% rep. proseka)
6.000 EUR po zaposlenom + 25 % ulaganja u osnovna sredstva
V grupa (devastirana područja)
7.000 EUR po zaposlnom + 30 % ulaganja u osnovna sredstva

Izmena Uredbe O Uslovima i Načinu Privlačenja Direktnih Investicija

Strana 4 od 12

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Interreg – IPA CBC

bos

 

FILM FRIENDLY LOGO

 

Interreg - IPA Program

Interreg

Certifikat

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

Free business joomla templates