Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

Slobodna zona Pirot

Slobodna zona Pirot AD se nalazi u jugoistočnom delu Srbije na panevropskom koridoru Xc, u blizini koridora IV i VIII, najkraćoj vezi između Evrope i Azije. Udaljena je 80km od Sofije i 75 km od Niša. Opremljena je kompletnom infrastrukturom i robno-transportnim centrom. Prostire se na 122ha 02 a 86 m2. Površina kancelarijskog prostora u Slobodnoj zoni iznosi 14.479 m2, a zatvorenog proizvodnog prostora 215.917 m2. Površina zatvorenog skladišnog prostora iznosi 200.920 m2, a otvorenog 648.491 m2.

Slobodna zona Pirot imala je u 2016.godini ukupno 102 korisnika, od čega 67 domaćih i 35 stranih.Svi korisnici zajedno upošljavaju ukupno 6016 radnika. Proizvodnjom se bavi 18 domaćih korisnika, dok se 49 domaćih i 35 stranih korisnika bavi izgradnjom i uslužnim delatnostima. Među njima uspešno posluje Tigar Tyres, deo Michelin grupe koji proizvodi autmobilske gume, kao i kompanija Tigar A.D. koja proizvodi pored obuće, tehničke gume i mnoge druge proizvode od gume.

slobodnazona 1
 

Investitorima nudi greenfield i brownfield lokacije gde su sve pogodnosti koje omogućava Republika Srbija, zakon o slobodnim zonama, lokalna samouprava i pogodnosti logističkog centra objedinjene na jednom mestu, omogućavajući korisnicima efikasnije poslovanje i značajne uštede.

Opšte pogodnosti koje Republika Srbija nudi investitorima koje posluju u slobodnim zonama

 • Prоizvоdi (51% srpskоg pоrеklа) izvоzе sе nа tržištе Rusiје sа cаrinоm оd 0%;

 • Niskе pоrеskе stоpе: PDV 20% - u slоbоdnoj zоni 0%,Pоrеz nа imоvinu 0,4%, Pоrеz nа dobit 15%.

 • Pristup zoni slobodne trgovine sa plasmanom robe za preko milijardu ljudi kroz veliki broj ugovora o slobodnoj trgovini (EU, CEFTA, EFTA, Rusija, Belorisija, Kazahstan, Turska, USA)

 • Zа invеsticiје prеkо 1 milijarde RSD i najmanje 100 dоdаtnо zаpоšlјеnih rаdnikа nе plаćа sе pоrеz nа dоbit u pеriоdu оd 10 gоdinа,

 • Oslobađaju se od plaćanja pоrеzа nа dоbit pravnih lica preduzeća za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zapošljenih.

Pogodnosti koje koje se primenjuju u svim Slobodnim zonama Srbije

 • Izvоz rоbе i uslugа iz zоnе i uvоz rоbе i uslugа u zоnu su slоbоdni i nа njih sе nе plаćа cаrinа i drugе dаžbinе.

 • Nа uvеzеnu оprеmu, mаšinе i grаđеvinski mаtеriјаl nе plаćа sе cаrinа i drugе dаžbinе.

 • Pоrеz nа dоdаtu vrеdnоst nе plаćа sе nа unоs dоbаrа u slоbоdnu zоnu.

 • Pоrеz nа dоdаtu vrеdnоst nе plаćа sе nа pružаnjе prеvоznih i drugih uslugа kоrisnicimа slоbоdnih zоnа kоје su nеpоsrеdnо pоvеzаnе sа unоsоm dоbаrа u slоbоdnu zоnu.

 • Pоrеz nа dоdаtu vrеdnоst nе plаćа sе nа еnеrgеntе (еlеktričnа еnеrgiја, gаs, mаzut, ugаlј).

POGODNOSTI GRADSKE UPRAVE PIROT PRI IZGRADNJI OBJEKATA

Na osnovu Odluke Grada Pirota o dodeli pompći male vrednosti privrednim subjektima na teritoriji grada Pirota (br. 06/37 od 19.09.2016. god.) odobrene su posebne pogodnosti privrednim subjektima:

 • Za izgradnju objekata:

 • kod gradske uprave Grada Pirota ne plaćaju se:

 • sve administrativne naknade i lokalne komunalne takse za dobijanje odobrenja za izvođenje radova i upotrebne dozvole,

 • doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta,

 • naknada za uverenje o pravu preče gradnje

 • kod javnih komunalnih preduzeća ne plaćaju se:

 • naknada za izdavanje uslova za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

 • naknada za izdavanje saglasnosti za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

 • naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu (osim materijalnih troškova)

 • Pri eksploataciji objekata za rok od tri godine od momenta izdavanja Rešenja o upotrebnoj dozvoli za novoizgrađene objekte:

 • kod gradske uprave Grada Pirota ne plaćaju se lokalne komunalne takse,

 • kod javnih komunalnih preduzeća plaća se polovina naknade za komunalne usluge prema važećoj ceni za industrijske objekte

 • 50% poreza na imovinu kod Lokalne poreske administracije gradske uprave Pirot

 

Pogodnosti logističkog centra Slobodne zone Pirot

 • Zapošljeno osoblje u Slobodnoj zoni Pirot u sektoru špedicije sa licencama za carinsko zastupanje omogućava veoma brzu realizaciju procedure uvoza/izvoza robe. Efikasnost doprinosi i prisustvo carine tj. carinskog referata i terminala za carinske preglede. Takođe imamo i parking za teretna vozila koja obezbeđuje služba obezbeđenja.

Pored špediterskih usluga pružamo i usluge domaćeg i međunarodnog transporta, usluge skladištenja, pretovara robe na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru po povoljnim cenama. Korisnicima slobodne zone Pirot, takođe je na raspolaganju stručna radna snaga različitog profila za fizičke i administrativne poslove. Na infrastrukturno opremljenom zemljištu u industrijskom parku možete sagraditi svoj skladišni ili proizvodni prostor.

Za svoj rad Slobodna zona Pirot je dobila mnogobroja priznanja među kojima ističemo četiri nacionalne nagrade „Najbolje iz Srbije”, nagradu VIRTUS za korporativnu filantropiju u 2013oj. Na listi najatraktivnijih mesta za investiranje na svetu sa najvećim pogodnostima korisnike, 2012-te Slobodna zona Pirot je zauzela 41. Mesto, da bi se u 2014. godini Slobodna zona Pirot našla među 34 najbolje zone na svetu po procenama najvećeg centra za evaluaciju potencijalnih investicionih lokacija magazina Foreign Direct Investments, dela Financial Times-a.

Više informacija na linku www.freezonepirot.com

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com