Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Početna

Dobrodošli

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je osnovana u okviru Susedskog programa Srbija-Bugarska, a svečano je otvorena 25. septembra 2009. godine.
Projekat je finansiran od strane Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAP), a vrednost projekta je 100.000 EUR.
Cilj osnivanja KLER-a jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja,pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Pirot.
Svrha postojanja kancelarije je pružanje informacija svim potencijalnim investitorima tj. prvi kontakt sa investitorima u smislu njihovih zahteva i upita, kontaktiranje sa malim i srednjim preduzecima i pružanje neophodnih informacija početnicima u biznisu kao i svim  gradjanima i drugim zainteresovanim stranama.

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija

Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine.
Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.
Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i sledeća privredna društva:
1. koja su u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
2. koja imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;
3. kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava u odnosu na prosečan broj zaposlenih u navedenom periodu;
4. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;
5. koja su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
6. kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.
Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa Uredbom u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
1. iskustvo u obavljanju delatnosti;
2. ocena povrata investicije;
3. tehnološki nivo delatnosti – prilagođena EUROSTAT metodologija;
4. procenat visokoobrazovanog kadra;
5. opšti racio likvidnosti;
6. poslovni rezultat;
7. pokazatelj zaduženosti.
Sredstva se mogu dodeliti za:
1. investicione projekte u proizvodnom sektoru:
kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu.
2.investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
Tekst Uredbe, lista jedinica lokalne samouprave i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).
Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.
Za detaljna uputstva i dodatne informacije obratiti se na e-mailadresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona: 011/3398-629.

Javni poziv za dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima subvencionisanjem kamata na kredite poslovnih banaka


Odlukom o budžetu  Grada Pirota za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara na ime pomoći privrednim subjektima- preduzetnicima  i mikro i malim privrednim društvima, registrovanim na teritoriji grada Pirota, putem subvenionisanja kamata na kredite poslovnih banaka.
Grad Pirot je potpisao ugovore o poslovnoj saradnji sa Intesa bankom Ad Beograd, Credit Agricole bankom AD Novi Sad i Societe Generale bankom Srbija AD Beograd, preko kojih će sredstva sa subvencionisanom kamatom biti plasirana.
Grad subvenioše kamatne stope na dinarske kredite pod sledećim uslovima
•    Za kredite od 12 meseci sa 6,2% normalne kamatne stope,
•    Za kredite od 24 i 36 meseci sa 6,6% normalne kamatne stope
Krediti se odobravaju bez grejs perioda, a banka može da odobri samo jedan kredit privrednom subjektu sa maksimalnim iznosom do 3.000.000,00 dinara.
Kod banaka koje su ponudom iskazale više kamatne stope od navedenih, razlika između kamatne stope banke i kamatne stope koju subvencioniše Grad ide na teret krajnjeg  korisnika kredita.
Pravo učešća imaju preduzetnici i mikro i mala privredna društva koja imaju sedište i obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji grada Pirota, čija delatnost nije zabranbjena javnim pozivom i koji ispunjavaju potrebne uslove za dobijanje kreditnih  sredstava propisanih od strane poslovnih banaka sa kojima Grad ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji.
Za pomoć ne mogu aplicirati poslodavci koji delatnost obavljaju u sledećim sektorima:
1.Primarna poljoprivredna proizvodnja,
2.Trgovina (maloprodaja i veleprodaja),
3. Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
4. Organizovanje igara i lutrija na sreću i sličnih delatnosti,
5. Proizvodnja i promet bilo kojih prizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabarnjenim.
Namenjena sredstva mogu se odobriti za kupovinu, izgradnju, dogradnju , adpataciju,kupovinu novih ili polovnih mašina i opreme (ne starijih od 5 god), nabavku softvera, nabavku novih delova, specijalizovanih alata i mašina i druge programe koji vode unapređenju poslovanja na teritoriji grada.
Sve informacije o mogućnostima kreditiranja i potrebnoj dokumentaciji mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Pirota:http://www.pirot.rs/

Javni poziv  je otvoren do trenutka utroška sredstava, a  najkasnije do 31.12.2018. god.

Javni Pozivi


JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNISTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI
Do 31.12.2018.
Republika Srbija   MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje   JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru   PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA  KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI   Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2018. GODINI
Do 31.12.2018.
Republika Srbija   MINISTARSTVO PRIVREDE   raspisuje   JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru   PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU U 2018. GODINI   Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede
 
 
20.02.2018.
Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
Dok ima sredstva 011 26251341

Na osnovu člana 7. Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS“, br. 10/18) (u daljem tekstu: Uredba), Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje stalno otvoreni JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO Podsticajna sredstva investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo,
Ministarstvo privrede
Republike Srbije
Kneza Miloša 20,
11000 Beograd
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ministarstvo turizma
Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini
Rok za podnošenje prijava je petak 1. jun 2018. godine. 011 2644944

Ministarstvo drzavne uprave i lokalne samouprave
Republika Srbija
Мinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave
-Komisija za sprovođenje postpka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava-
Javni Poziv
za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za program lokalne samouprave za nedostajuća sredsva za realizaciju projekta
NALED
28.05. – 10.06. 2018.   Šampioni lokalnog razvoja
Pet kategorija, aplicirati sa dve maksimalno.

Fond za razvoj
START-UP Кrediti po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini (dok traju sredstva, do kraja 2018.)
Investicioni krediti
Кrediti za trajna i obrtna sredstva
Кratkoročni krediti
Кrediti za održavanje tekuće lkvidnosti
Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
Krediti za poslovanje u nerazvijenim područjima
Garancije
Кrediti za finansiranje
Мinistarstvo rudarstva i energetike
Јavni poziv
za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje efikasnosti
radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije
u 2018. godini u jedinicama lokalne samouprave ,JP 1/18
 
SKGO

1 Javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća
22.05.2018. - 06.07.2018.
2 Otvoreni konkursi za lokalne samouprave u programu EU PRO
04.05.2018. - 29.06.2018.
3 Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata
16.05.2018. - 15.06.2018.
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
u okviru  sprovođenja Programa koji finansira Evropska unija (EU)
PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA
Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma
raspisuje
KONKURS
za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:
•    Plana generalne regulacije
•    Plana detaljne regulacije
4 Objavljena prethodna najava sprovođenja postupka nabavke za Program "Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"
24.05.2018. - 25.06.2018.
5 Konkurs SKGO za najbolje medijske priloge "Drugačije od drugih"
15.04.2018. - 15.10.2018.
6 Objavljen Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014 -2020
02.04.2018. - 05.07.2018.

Doneta Odluka o programima zapošljavanja u 2018. godini

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje doneo je Odluku o realizaciji sledećih programa u 2018. godini:

1. Odobreno je 17 projekata Javnih radova na kojima će biti angažovano 49 nezaposlenih lica u ukupnom iznosu od 4.909.160,16 dinara

2. Odobrena je realizacija programa stručna praksa kod 24 poslodavaca koji će angažovati 37 volontera – pripravnika za koja su budžetom grada Pirota planirana sredstva u iznosu od 9.340.000,00 dinara.

3. U okviru programa za dodelu subvencija privatnim poslodavcima za angažovanje lica iz kategorije teže zapošljivi , doneta je Odluka po kojoj je odobreno svih 10 subvencija u jednokratnom iznosu od po 150.000,00 dinara. Time su ukupno planirana sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara utrošena u potpunosti.

Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota za 2018. godinu

23.januara 2018.godine Gradsko veće grada Pirota donelo je Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018.godinu.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2018.godini. Njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljava i utvrđuju programi i mere koje će se realizovati u 2018. godini na teritoriji grada Pirota, a sve u cilju povećanja zaposlenosti.

Strana 1 od 13

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Interreg – IPA CBC

bos

 

FILM FRIENDLY LOGO

 

Interreg - IPA Program

Interreg

Certifikat

PKP LogoPrivredna komora Pirot

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

Free business joomla templates