Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

Pirot je mali evropski grad na jugoistoku Srbije sa bogatom kulturnom tradicijom i burnom istorijom. Nalazi se na značajnijoj međunarodnoj transverzali „Koridoru 10“ koji povezuje Evropu sa Azijom, u srednjem veku poznatom kao Via Militaris.
Svoju prepoznatljivost Pirot pre svega duguje pirotskom kačkavalju, pirotskom ćilimu i danas svakako najvećem invesritoru “Tigar Tyres”-u.
Poslednjih godina intenzivirana su ulaganja u infrastrukturu i unapređenje javnih usluga. Realizovani su brojni projekti koji su finansirani iz evropskih fondova.
Današnji Pirot teži da bude razvijen i konkurentan grad, očuvanog i zaštićenog prirodnog i kulturnog nasleđa, specifične lokalne gastronomije i brendova, kvalitetne životne sredine, sa unapređenom infrastrukturom, stabilnom privredom i povoljnim poslovnim okruženjem, grad sporta i mladih. Pirot je dobio status grada 2016. godine. Dan grada obeležava se 28. decembra. Grad danas ima oko 49.601 stanovnika (od čega 24.829 mušakaraca i 24.772 žene) sa okolnim selima. Pirotski upravni okrug u svom sastavu ima opštine: Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica.
Grad širom otvara svoja vrata svim investitorima koji žele da svoj kapital ulože u razvoj pirotske privrede i stoji im na raspolaganju u konsaltingu i pribavljanju neophodne dokumentacije tako i u vidu svake druge pomoći.

pirot panoramio

Geografski položaj Pirota
Grad Pirot, po geografskom položaju, ima glavne osobine centralnih oblasti Balkanskog poluostrva, jer se nalazi na istočno - jugoistočnoj strani Moravske doline meridijanskog pravca, u dolini Nišave, koja kao integralna komponenta značajne Moravsko – nišavske - maričke udoline raščlanjuje istočnu i jugoistočnu Srbiju.
Grad Pirot se u geomorfološkom pogledu sastoji iz Pirotske kotline (13%) i planinskog prostora s dolinama (87%).
Na prostoru grada uočavaju tri rejona: planinski najzastupljeniji sa 40%, i brdski i ravničarski sa po 30% ukupne površine.         
Pirotsko polje čini plodna dolina reke Nišave, koja se pruža sa zapadne strane od sela Blata i planine Belave, a sa jugoistoka sve do sela Sukova.
Pirot, kao veliki regionalni centar, smešten je u niskoj ravnici pirotskog polja, u čijoj blizini se pretežno nalaze ekonomski i brojčano najrazvijenija naselja grada Pirota. Južno i jugozapadno od Pirota je Barje (Barije), deo pirotskog polja, kraj koji je u prošlosti bio vlažan i močvaran. Sa severa i istoka Kotlinu zatvaraju ogranci Vidliča i visoravan Tepoš, a s juga i zapada visoravni u podnožju Stola i između Stola i Belave. Ostali prostor opštine ispunjen je masivima, visoravnima i dolinama balkanske planinske oblasti.

Izvor fotografije: Aleksa Cakić

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com