Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

OLAKŠICE GRADSKE UPRAVE PIROT PREMA PRIVREDI

 

I Olakšice Gradske uprave Pirot koje se odnose na poslovnje u okviru Industrijskog parka:

 • Prilikom izgradnje objekata investitor se oslobađa plaćanja naknade za sve akte i upravne radnje u oblasti građevinarstva i urbanizma.

 • Fond za građevinsko zemljište opštine Pirot oslobađa investitore plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

 • Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ i Javno preduzeće „Toplana“ oslobađaju investitore plaćanja naknada za izdavanje dokumenata u postupku odobrenja za izgradnju objekta i kod priključka objekta na vodovodnu i toplovodnu mrežu.

 • Javno urbanističko preduzeće Pirot oslobađa investitore plaćanja naknada za izdavanje svih planskih dokumenata u vezi izgradnje objekta.

 • Prilikom korišćenja objekta koji su izgrađeni i posluju u granicama industrijskog parka , investitori se oslobađaju plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kao i plaćanja lokalnih komunalnih taksi propisanih odlukom gradske Skupštine Pirot.

 • Nakon izgradnje objekta u granicama industrijskog parka , investitori će vršiti plaćanje naknade za komunalne usluge Javnog preduzeća „Komunalac“ , JP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Gradska toplana“ i to u visini od 50% od važeće cene za industrijske objekte za period do 5 godina.

 

II Olakšice Gradske uprave Pirot koje se odnose na poslovanje u granicama proširenja Slobodne zone

Pri izgradnji novih objekata Gradska uprava Pirot oslobađa investitore sledećih naknada:

 • Kod Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambenu delatnost, građevinarstvo i inspekcijske poslove i Odeljenja za privredu i finansije grada Pirota:

 1. Naknada za izdavanje dokumentacije u rešavanju tekućih zahteva (iz Programa izrade prostorno planske dokumentacije: urbanističko-tehnički uslovi, urbanistička saglasnost, izdavanje informacija o lokacijskoj dozvoli, obaveštenja, itd.).

 2. naknada za troškove gradske Uprave ( takse za izdavanje lokacijske dozvole, urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, Rešenja o odobrenja za gradnju i ostale),

 3. naknada za komunalne takse,

 4. naknade za uverenja o pravu preče gradnje.

 • Kod Fonda za građevinsko zemljište:

naknada za uređenje građevinskog zemljišta (u iznosu od 50%)

 • Kod JP Vodovod i kanalizacija i JP Toplana:

1. naknada za izdavanje uslova za priključenje na mrežu,

2. naknada za izdavanje saglasnosti za priključenje na mrežu,

3. naknada za priključenje na mrežu (osim materijalnih troškova).

 

 • Kod JUP-a:

- naknada za izdavanje dokumentacije kod reparcelizacije u rešavanju tekućih zahteva

 

Pri eksploataciji objekta Gradska uprava Pirot oslobađa investitore sledećih naknada:

 

 • Kod Odeljenja za urbanizam,komunalno-stambenu delatnost, građevinarstvo i inspekcijske poslove grada Pirota:

- naknade za komunalne takse

 

 • Kod Fonda za građevinsko zemljište opštine Pirot:

- naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

 

 • Kod JP „Komunalac“, JKP“ Gradska toplana“ i JP“Vodovod i kanalizacija“

- naknada za komunalne usluge ( 50% od važeće cene za industrijske objekte)

Posebne pogodnosti pri eksploataciji objekata i programa u granicama proširenog područja Slobodne zone „Pirot“ neće se naplaćivati od momenta izdavanja upotrebne dozvole za izgrađeni objekat pa do proteka vremena od 5 godina.

 

III Posebne pogodnosti za rad novih korisnika Slobodne zone Pirot

Oslobađaju se svi NOVI proizvodni korisnici na prostoru Slobodne zone plaćanja sledećih poreza:

Kod Odeljenja za privredu i finansije grada Pirota - lokalna poreska administracija:

 • Porez na imovinu oslobađanje 50% poreza na imovinu korisnika u slobodnim zonama

 • Porez na zarade, proizvodnim firmama u Slobodnoj zoni koje uposle 200 i više radnika. (30% dela koji pripada lokalnoj samoupravi).

Posebne pogodnosti proizvodnim korisnicima u granicama područja Slobodne zone „Pirot“ neće se naplaćivati od momenta donošenja ove odluke pa do proteka vremena od 5 godina.

 

IV Pogodnosti Grada Pirota

Za izgradnju objekta

kod gradske uprave Grada Pirot ne plaćaju se:
    a) sve administrativne naknade i lokalne komunalne takse za dobijanje odobrenja za izvođenje radova i upotrebne dozvole,
    b) doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta,
    c) naknada za uverenje o pravu preče gradnje;
        
kod javnih komunalnih preduzeća ne plaćaju se:
    a) naknada za izdavanje uslova za priključenje na komunalnu infrasrukturu,
    b) naknada za izdavanje saglasnosti za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
    c) naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu (osim materijalnih troškova).

Pri eksploataciji objekta

za rok od tri godine od momenta izdavanja Rešenja o upotrebnoj dozvoli za novoizgrađene objekte:
    • Kod gradske uprave Grada Pirot ne plaćaju se lokalne komunalne takse;
    • Kod javnih komunalnih preduzeća plaća se polovina naknade za komunalne usluge prema važećoj ceni za industrijske objekte;

Podrška privrednicima putem dodele pomoći male vrednosti

    • „Grad Pirot dodeljuje pomoć postojećim mikro i malim privrednim društvima, preduzetnicima i zadrugama za revitalizaciju i razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, a sve sa ciljem povećanja nivoa njihove konkurentnosti i očuvanja i unapređenja tradicionalnih načina izrade i stvaralaštva. Pomoć u vidu subvencije može se odobriti za sledeće namene: zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti; za nabavku opreme i specijalizovanih alata; za nabavku repromaterijala i materijala za pakovanje i distribuciju proizvoda.“


    • „Grad Pirot dodeljuje pomoć postojećim mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima čiji su većinski vlasnici, odnosno osnivači i zakonski zastupnici žene, a sve u cilju unapređenja i razvoja ženskog preduzetništva na teritoriji grada Pirota. Pomoć se dodeljuje za subvencionisanje sledećih troškova: nabavku mašina, opreme i specijalizovanih alata; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju poslovnog, proizvodnog ili prodajnog prostora; nabavku vozila koja se koriste u radnim pogonima; nabavku repromaterijala; nabavku specijalizovanih softvera; usluga u cilju inoviranja i digitalizacije procesa poslovanja; izdataka u vezi sa standardizacijom poslovanja i proizvoda; pohađanja stručnih obuka; nastupa na sajmovima, kao i za druge namene koje vode unapređenju položaja ženskog preduzetništva.“

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com