Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u Pirotu ima dugu tradiciju i predstavlja razvojnu šansu za Pirot.

Broj aktivnih preduzetnika u decembru 2016.godine na nivou grada Pirota, bio je 1217

Posmatrajući preduzetničke radnje prema sektorskoj pripadnosti sektor trgovine obuhvata najveći broj preduzetnika, potom sledi prerađivački sektor, dok je njihovo učešće u ostalim sektorima znatno manje.

Sektorska pripadnost preduzetničkih radnji u Pirotu

 

Sektori Broj Procenat
Trgovina na veliko I malo 349 27,2
Prerađivački sektor 235 18,3
Ostale uslužne delatnosti 137 10,6
Saobraćaj 113 8,8
Usluge smeštaja I ishrane 101 7,9
Stručne,naučne inovacije I tehničke delatnosti 87 6,7
Građevinarstvo 83 6,5
Ostalo 180 14
Ukupno: 1285 100

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u Pirotu ima dugu tradiciju i predstavlja razvojnu šansu za Pirot.

Broj aktivnih preduzetnika u decembru 2016.godine na nivou grada Pirota, bio je 1217

Posmatrajući preduzetničke radnje prema sektorskoj pripadnosti sektor trgovine obuhvata najveći broj preduzetnika, potom sledi prerađivački sektor, dok je njihovo učešće u ostalim sektorima znatno manje.

 

 

 

 

 

Sektorska pripadnost preduzetničkih radnji u Pirotu

 

 

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

Interreg - IPA Program

Interreg

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com